Wie is Jooost?

Jooost biedt een podium aan verhalen die inspireren. Het is de plek waar je als professional in de ggz kennis kunt maken met nieuwe inzichten, meningen en ervaringen. Jooost daagt je uit nieuwsgierig te zijn en verdieping te zoeken. 

 

Jooost is een initiatief van GGZ Ecademy en haar 90 leden. GGZ Ecademy heeft de missie om via scholing van professionals bij te dragen aan betere zorg voor kwetsbare burgers. Met Jooost wil GGZ Ecademy het leerklimaat in de sector versterken en professionals een instrument bieden om zelf meer regie te voeren in de leerloopbaan. Jooost wil verbinden en samenwerken en biedt de ggz een podium aan personen en organisaties met een goed verhaal.

 

Wat is Jooost?

Podium Jooost is laagdrempelig en informeel. De verhalen op Jooost worden op verschillende manieren (kijken, luisteren, lezen, doen) verteld, maar hebben altijd de intentie dat je er iets van kunt leren. Jooost wil haar enthousiasme voor dilemma’s, actualiteiten, ervaringen, vernieuwers en soms botsende meningen in de ggz met je delen, en je vervolgens aanzetten tot leren.

 

Wat doet Jooost?

Jooost zoekt goed onderbouwde (wetenschappelijke) verhalen die het waard zijn om verteld te worden. Omdat ze je meer inzicht geven in jouw werk als ggz-professional. Omdat ze je gespreksvoer geven met collega's. Omdat ze je prikkelen om eens op een andere manier naar je werk te kijken. Alles met de intentie om van jou een nóg betere ggz-professional maken.

 

Is er een onderwerp dat Jooost heeft gemist? Laat het weten!