Disclaimer

Jooost is een initiatief van GGZ Ecademy Coöperatie U.A., gevestigd aan Keltenstraat 14 in Tilburg. De initiatiefnemer verleent u hierbij toegang tot de website van Jooost, “Podium Joost” (www.podiumjooost.nl).

 

Op het gebruik van Podium Joost zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Jooost streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Jooost niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jooost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Jooost en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jooost, haar initiatiefnemers of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jooost, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

E-mail

Jooost garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jooost te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Jooost heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Jooost aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste wijziging was op 15 februari 2024.