luisteren

Psychisch ouder worden: het lichaam telt mee

Psyche, soma en de sociale context: samen bepalen ze het mentale welzijn van ouderen.

Psychisch ouder worden doet wat met een mens. Ouderen worden wat introverter, voorzichtiger en zijn sneller emotioneel. Dat zijn op zich geen psychische klachten. Die hangen vaker samen met lichamelijke ouderdom. Hoe dat zit, legt Martin Kat (psychiater en psychotherpeut) uit in de RINO Groep Podcast (42 minuten).

 

Een schat aan informatie  
Bij hulpverlening aan ouderen moet je altijd naar drie aspecten kijken, betoogt Martin: Wat is aandeel van de psyche in de problemen van de oudere? Wat is het aandeel van de soma, en van de sociale context? Diagnostiek bij ouderen is op één punt eenvoudiger: “Hoe ouder je bent, hoe langer je voorgeschiedenis. Dat biedt een schat aan voorinformatie, en maakt het makkelijker om patronen te ontdekken in iemands leven.

 

De ene somberheid is de andere niet  
Alle drie aspecten interacteren met elkaar. Martin geeft daar een voorbeeld van: De ene somberheid is de andere niet. Het kan ontstaan door kanker, of doordat iemand in een vroeg stadium van dementie is. Het kan een depressie zijn die op latere leeftijd voor het eerst optreedt, of iemand is in de rouw.” 

 

Neem de tijd 
Martin: Wil je echt interesse krijgen in de oudere, dan moet je daar ook de tijd voor nemen. Ouderen verwerken informatie trager dan jongere mensen. “Probeer in te voegen op dat tempo, dan heb je de meeste kans dat je echt contact krijgt,” adviseert Martin.