doen

Past triadisch werken bij mij?

Met het nieuwe Doeboek ‘Van relatie naar netwerk’ zet je een volgende stap in het relationeel en triadisch werken.
22134024 driehoek vorm illustratie grafisch vector

Triadisch werken betekent dat cliënt, diens naasten en zorgverleners met elkaar samenwerken. Dat doen ze op basis van gelijkwaardigheid. Deze werkwijze vergroot de kans op herstel voor de cliënt en zorgt voor meer werkplezier voor de zorgverlener. Een Doeboek vol werkvormen en voorbeelden helpt je verder.  

 

Is dit Doeboek ‘Van relatie naar netwerk’ iets voor mij?  


Ontdek het aan de hand van de volgende drie stellingen: 

 

1. Ik wil relaties in plaats van regels leidend laten zijn in mijn werk (j/n)

 

2. Ik wil een volgende stap zetten in het betrekken, informeren, faciliteren en waarderen van naasten (j/n)

 

3. Ik wil het leven buiten de instelling een grotere rol laten spelen in het leven van de cliënt (j/n)

 

Is je antwoord op één of meer vragen ‘ja’? Klik dan hier voor het Doeboek.  
Wil je eerst meer lezen over dit project? Lees hier het interview met de makers van het Trimbos Instituut.

 

Over de makers van het Doeboek  
Het doeboek is gemaakt door Phrenos, het Trimbos en de beweging ‘Radicale vernieuwing langdurige ggz, van regels naar relaties’. Deze beweging droomt van een geestelijke gezondheidszorg waarin mensen het belangrijkst zijn en de zorg draait om wat van waarde is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. 14 ggz-organisaties doen mee.