lezen

Minder vaardig = minder gezond (3 vragen over gezondheidsvaardigheden)

Wie gebruik wil maken van de ggz, heeft gezondheidsvaardigheden nodig. Zeker nu mensen meer zelfregie krijgen. Het aantal vaardige mensen neemt echter af in Nederland.

Eén op de 3 Nederlanders is niet gezondheidsvaardig is. Dat blijkt uit recent onderzoek. Onder 65plussers en mensen met basisonderwijs of vmbo heeft zelfs bijna de helft beperkte of onvoldoende gezondheidsvaardigheden.  

world health day illustration concept with characters people are exercising yoga living healthy vector

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Dit zijn vaardigheden voor het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en ziekte. Het raakt aan veel taken die je als cliënt moet uitvoeren als je in zorg komt, zoals 

 

  • schrijven: afspraken en dagboekje bijhouden, vragenlijsten invullen, 

  • digitale vaardigheden: via internet afspraken maken en informatie zoeken, 

  • kritische vaardigheden: het kunnen reflecteren op je eigen gedrag en informatie beoordelen, 

  • gespreksvaardigheden: klachten formuleren, vragen stellen en met de zorgverlener praten, 

  • vaardigheden om impulsen te reguleren en emoties te hanteren, gedrag volhouden of stoppen.   

 

Wat is het gevolg van gebrekkige gezondheidsvaardigheden?

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ervaren een slechtere gezondheid en overlijden zelfs gemiddeld 7 jaar eerder dan mensen met goede gezondheidsvaardigheden. Ze hebben dus minder baat bij de zorg en behandeling die ze krijgen. Tegenwoordig wordt van mensen meer verwacht qua zelfzorg en eigen regie. Dat maakt het voor mensen die niet gezondheidsvaardig zijn, allemaal nog moeilijker.  

 

Wat kan ik als professional doen?

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen hulp gebruiken bij het nemen van gezondheidsbeslissingen, maar dit wil niet zeggen dat zij niet actief kunnen participeren of dat samen beslissen voor hen niet mogelijk is. Hier komt het dus aan op goede gespreksvaardigheden