kijken

Ik stap het liefst uit het leven. Waarom ook niet?

Hoe mensen over hun suïcidale gedachten praten, geeft belangrijke informatie waarmee je kunt inschatten hoe ernstig de wens is.

Ook bij mensen die hun leven op orde hebben, komen zelfmoordgedachten voor. Een goede baan, een groot huis, een gezellig gezin: geen van allen garanties voor geluk. Als mensen dingen zeggen die te maken (kunnen) hebben met suïcide, vraagt dat om serieuze aandacht.  

 

“Mijn slechte dagen zijn vaak echt slecht. Ik stap er dan het liefste uit.”  

Het actief denken over, of overwegen van suïcide heet ook wel een suïcidale ideatie.  In deze Quickscan van GGZ Ecademy oefen je met het inschatten van de vier fases van suïcidale ideaties. Die fasen gaan van lichte mate via ambivalentie naar ernstige mate en zeer ernstige mate. Je oefent met 5 uitspraken van cliënten.

 

2,5 keer meer suïcides dan verkeersdoden in Nederland  

Iedereen die in de ggz werkt, krijgt te maken met cliënten met suïcidale gedachten en gedrag. 113 zelfmoordpreventie heeft een aantal factsheets over hoe vaak suïcidaliteit voorkomt:   

 

  • Gemiddeld 8,3% van de mensen in Nederland heeft ooit in hun leven suïcidale gedachten gehad.  

  • Van mensen met een psychische aandoening komen bij mensen met autisme suïcidale gedachten het meest voor (onderzoek wijst uit dat het bij 11-50% van deze mensen voorkomt).  

  • Ook jongeren hebben relatief meer zelfmoordgedachten dan volwassenen. Sinds de coronapandemie denkt 16% aan zelfdoding.