doen

Diagnostiek op menselijke maat (congres van De Viersprong)

Hoe kan diagnostiek het verschil maken in een mensenleven? Daarover organiseert De Viersprong op 14 juni het congres Mensenmaat.
hokjesdenken

GGZ-instelling De Viersprong organiseert een congres over de toegevoegde waarde van diagnostiek. Stoppen we cliënten niet te veel in hokjes? Past een diagnostisch label wel op de complexiteit van een mens? Geeft diagnostiek geen schijnzekerheid? Kom op 14 juni voor antwoorden en verdieping naar Tilburg

 

Vernieuwing: de Patroonintake  
Rutger Goekoop, psychiater, is één van de keynote sprekers. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van de Patroonintake. Dit is een nieuw (diagnostisch) model met een hoofdrol voor patronen. Cliënt en hulpverlener brengen patronen in kaart middels 3 gesprekken over verleden, heden en toekomst. App Polly helpt daarbij.

 

Vernieuwing: de Netwerkintake 
In de middag kan je een workshop volgen over een andere vernieuwing: de Netwerkintake (door Karin Hagoort van UMC Utrecht). Bij een netwerkintake kijken cliënt en hulpverlener samen naar belemmerende en helpende thema’s. Ze bepalen welke veranderingen gewenst zijn en wie daarvoor wat gaat doen.

 

Praktische informatie over het congres