lezen

Aap of haas?

Hoe verwerk jij prikkels? Ben je een zoeker (aap), toeschouwer (beer), vermijder (kat) of een sensor (haas)? Of gewoon een neutrale hond?

Sommige mensen hebben problemen met het verwerken van informatie. Het maakt ze overprikkeld, of juist onderprikkeld. Met deze prikkeltypetest ontdek je hoe je prikkels verwerkt. Disclaimer: dit is een speelse oefening, gemaakt door theatergezelschap Scheweigman&.

cartooncactus

Zien, horen, ruiken, voelen en proeven 

  • Eet je het liefst thuis gerechten die je al kent?  
  • Merk je ongelijke oppervlakten op tijdens het lopen? 
  • Kan jij je focussen in een rommelige omgeving? 
  • Schrik je van plotselinge geluiden? 
  • Houd je van verrassingen?  

Meer inzicht in je eigen prikkelverwerkingsmechanismen en die van anderen, kan helpen het gedrag van anderen beter te begrijpen, is de stelling achter deze prikkeltest (hierin lees je ook de uitleg over de 5 prikkeltypes) 

 

Neurodiversiteit: een continuüm  
Neurodiversiteit is de variatie in de neurologische, cognitieve en psychologische ontwikkeling van onze hersenen. Denken vanuit neurodiversiteit biedt een ander perspectief op ontwikkelingsstoornissen dan vanuit het ‘stoornisperspectief van de DSM-5. Neurodiversiteit legt de nadruk meer op het includeren en waarderen van diversiteit; het gaat uit van een continuüm. Autisme, ADHD en hoogbegaafdheid worden in dit perspectief vaak onder neurodiversiteit geschaard.