lezen

4 vragen over het verkennend gesprek

Sneller naar de juiste zorgverlener, binnen òf buiten de ggz: dat is het doel van het verkennend gesprek. Is dat zo anders dan hoe we nu werken?

De mentale gezondheidscentra gaan belangrijke instrumenten voor het bekorten van de wachttijd. Onlangs verscheen een Werkwijze voor de ontwikkeling van deze centra. Onderdeel van een mentaal gezondheidscentrum is het verkennend gesprek.  

 

istockphoto 1131954116 612

1. Wat is een verkennend gesprek? 

Het verkennend gesprek is een gesprek tussen de persoon om wie het gaat, professionals uit ggz en sociaal domein en (doorgaans ook) naaste(n) van de persoon. Het gesprek wordt gevoerd vanuit inzichten over herstelbevordering en positieve gezondheid. 

 

Een verkennend gesprek is dus geen intake. Doel van het gesprek is dat alle gesprekspartners samen kijken waar de vraag van de cliënt het best beantwoord kan worden. Dat kan een oplossing buiten of binnen de ggz zijn, of een combinatie daarvan.

 

2. Wat is het verschil tussen een verkennend gesprek en een diagnostiekconsult?

 

De Werkwijze omschrijft het verschil als volgt:  


Het doel van een diagnostiekconsult is om een diagnose te stellen. Het leidt tot een intakeverslag of diagnostisch rapport, dat input is voor een behandelplan. Het verkennend gesprek gaat (…) om het samen met de persoon interdisciplinair verkennen van hulpvraag en oplossingsrichtingen. Geneeskundige ggz is maar een van die oplossingsrichtingen. Pas als betrokkenen díe oplossingsrichting zouden kiezen, komt diagnostiek in beeld.

 

3. Wat zijn de ervaringen met verkennende gesprekken tot nu toe?  

In Brabant hebben ze al ervaring met de verkennende gesprekken: de werkwijze met mentale gezondheidscentra is ontwikkeld door GGZ Breburg. Uit een evaluatie blijkt dat zo’n 25% van de mensen die een verkennend gesprek heeft gevoerd, het antwoord op de hulpvraag buiten de ggz vindt. Cliënten geven gemiddeld een 8,4 voor het verkennend gesprek.

 

4. Wie gaat ervoor zorgen dat die mentale gezondheidsnetwerken er komen?

 

Het programma Mentale gezondheidsnetwerken zorgt ervoor dat op 1 januari 2025 alles wat landelijk geregeld moet worden om de mentale gezondheidsnetwerken in de regio mogelijk te maken, geregeld is.